Shop Forum More Submit  Join Login
Pack Textures #02 by Opal-MEx Pack Textures #02 by Opal-MEx
.Pack textures #01 của mình khá được ủng hộ nhỉ? Thấy vậy nên mình làm thêm 1 pack nữa đây :3 Lần trước là Osaka, nay về cỏ ba lá :vv Ahjhj, pack textures theo chủ đề = )))

.Múc lẹ đi = )))))) Tính khí tui thất thường, buồn buồn là stop share đó = ))))

.Nguồn stock: trên google TvT


Bullet; GreenFAV / CMT =  DOWNLOAD 

Bullet; Blue DON'T CROP & EDIT IT

Bullet; Red DON'T CLAIM IT AS YOURS  

Bullet; Pink CREDIT :iconnanamisaruwatari: IF YOU USE

Bullet; Yellow HOPE YOU LIKE IT  
Add a Comment:
 
:iconlinh2205:
linh2205 Featured By Owner 10 hours ago  New Deviant
thanks
Reply
:icondtelaine:
DTElaine Featured By Owner Dec 13, 2017  Hobbyist Interface Designer
thanks
Reply
:iconxjiskaxxxs:
xJisKaxxxs Featured By Owner Dec 9, 2017  Student Interface Designer
thanks
Reply
:iconaxx0sx:
axx0sx Featured By Owner Dec 6, 2017  New Deviant
thanks
Reply
:iconnhatphuongnguyentran:
thanks 
Reply
:iconhuifanshu:
huifanshu Featured By Owner Nov 13, 2017
Thanks ^^
Reply
:iconbobanhbeo:
bobanhbeo Featured By Owner Oct 24, 2017
xin
Reply
:iconjovvver0:
jovvver0 Featured By Owner Oct 14, 2017
謝謝
Reply
:iconcareov:
Careov Featured By Owner Oct 6, 2017
thx
Reply
:iconmonywon:
MonyWon Featured By Owner Sep 8, 2017  Student Interface Designer
done <3

Reply
:iconpanwink:
PanWink Featured By Owner Sep 6, 2017
done,thanks
Reply
:iconfuenguensica:
FuenguenSica Featured By Owner Sep 1, 2017  Student Interface Designer
thanks
Reply
:iconmitaoo:
MiTaoo Featured By Owner Aug 1, 2017  Student Interface Designer
THX
Reply
:icontummy3011:
tummy3011 Featured By Owner Jul 25, 2017
Thanks
Reply
:iconaugust-w:
AuguST-W Featured By Owner Jul 10, 2017
thanks
Reply
:iconfancyclownie-nxpy:
FancyClownie-NXPY Featured By Owner Jul 10, 2017  Student Digital Artist
hihi :">
Reply
:iconopal-mex:
Opal-MEx Featured By Owner Jul 11, 2017  Student Interface Designer
Tự nhiên nay đi down texture hoa hòe, làm tao hoang mang ghê mại :"> 
Reply
:iconfancyclownie-nxpy:
FancyClownie-NXPY Featured By Owner Jul 11, 2017  Student Digital Artist
Lâu lâu đi mix cho page :)) mà page thích text hoa hoè bảo t đổi t không chịu đổi, không thích cách làm việc của t, bảo font không hợp, out page :") nhận xét của một người không biết des đcm boss boss cl
Reply
:iconopal-mex:
Opal-MEx Featured By Owner Jul 11, 2017  Student Interface Designer
Mày mà đi down ba texture này là biết có chiện mà = )))) 
Kệ, out đi, về đây tao thưn = )))))))))))))))
Reply
:iconfancyclownie-nxpy:
FancyClownie-NXPY Featured By Owner Jul 11, 2017  Student Digital Artist
so saddddddd
Reply
:iconhusyu:
Husyu Featured By Owner Jul 5, 2017
3q
Reply
:iconkhahy:
khahy Featured By Owner Jul 4, 2017  Student Interface Designer
thanks
Reply
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner Jun 30, 2017
Thanks
Reply
:iconnhatruc1611:
nhatruc1611 Featured By Owner Jun 23, 2017
tks
Reply
:iconhuongthiendht:
huongthiendht Featured By Owner Jun 22, 2017
thanks
Reply
:iconminsooyi0711:
minsooyi0711 Featured By Owner Jun 9, 2017  Student Interface Designer
. Thanks for share Heart 
Reply
:iconlynwangxx:
LYNwangXx Featured By Owner May 30, 2017
Thanks!

Reply
:iconbienthibem112:
bienthibem112 Featured By Owner May 23, 2017
Thanks
Reply
:icondawnsss:
Dawnsss Featured By Owner May 6, 2017
Thanks
Reply
:iconchocoliebe:
chocoliebe Featured By Owner Apr 29, 2017
Thanks!
Reply
:iconhuongexol:
huongexol Featured By Owner Apr 26, 2017
Heart 
Reply
:iconhota-kota:
Hota-Kota Featured By Owner Apr 19, 2017
thanks
Reply
:iconhanhyema:
hanhyema Featured By Owner Mar 14, 2017  Student Digital Artist
thank you, i use it as backgroud. 
Reply
:iconrycucheo:
Rycucheo Featured By Owner Feb 24, 2017  Student Artist
Thanks
Reply
:iconkuro-negakai:
Kuro-negakai Featured By Owner Feb 16, 2017
thanks.
Reply
:iconjeonghan69:
JeongHan69 Featured By Owner Jan 28, 2017
thanks <3 
Reply
:iconyurikodeviantart:
YurikoDeviantart Featured By Owner Jan 1, 2017
Thanks <3
Reply
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Dec 20, 2016   Artisan Crafter
. done 
Reply
:iconviclann:
Viclann Featured By Owner Nov 27, 2016
thnaks
Reply
:iconokinishiro:
okinishiro Featured By Owner Nov 25, 2016   Digital Artist
thanks!
Reply
:iconailidiaz93:
AiliDiaz93 Featured By Owner Nov 25, 2016
Thanks.
Reply
:iconvonguyentruvlam:
vonguyentruvlam Featured By Owner Nov 24, 2016  Student Interface Designer
done 
Reply
:iconmiyoon:
Miyoon Featured By Owner Nov 17, 2016  Hobbyist Interface Designer
tks
Reply
:iconnancyjan:
NancyJan Featured By Owner Oct 31, 2016
Thank you so much..:)
Reply
:iconticoelvis:
ticoelvis Featured By Owner Oct 29, 2016  Student
Thanks
Reply
:iconsenohananeko:
SenoHananeko Featured By Owner Oct 6, 2016  Student General Artist
thanks
Reply
:icondawnsss:
Dawnsss Featured By Owner Oct 1, 2016
Thank you
Reply
:iconnyanx9:
nyanx9 Featured By Owner Sep 13, 2016
Thank you!
Reply
:iconhye-jung:
Hye-Jung Featured By Owner Sep 3, 2016
cảm ơn nhe <33
Reply
:iconrarakookies:
Rarakookies Featured By Owner Aug 30, 2016
Thnks
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 25, 2016
File Size
8.1 MB
Link
Thumb

Stats

Views
2,487 (2 today)
Favourites
322 (who?)
Comments
112
Downloads
654 (1 today)
×